INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

Wymagamy od naszych dostawców płatności w ciągu 30 dni roboczych. Upewnij się także, że wszystkie dane na fakturze są poprawne. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, możesz skontaktować się z nami pod adresem: biurozarzadu@renta.pl

Renta sp. z o.o.

NIP firmy: 5252784707

Staramy się zwiększyć popularność e-fakturowania. Jeśli to możliwe prześlij nam e-fakturę.

Faktury papierowe: Renta Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188A
40-203 Katowice

Nie możemy zagwarantować prawidłowej obsługi faktur z niekompletnymi informacjami referencyjnymi i w razie konieczności zwrócimy je nadawcy.

Termin płatności wynosi 30 dni roboczych.